ZDRAVOTECHNIKA
Okrem ležatej kanalizácie v základovej doske zhotovujeme zdravotechniku domového odpadu, vodovodu a plynoištalácií, ako aj prípojky inžinierskych sietí až po priame pripojenia na jestvujúce inžinierske siete.
 © 2009-2023 ALTIME s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Code & Design Peter Švec