VÝKOPY
Výkopové práce realizujeme strojmi JCB a UNC 80 do rôznych šírok a hĺbok základových pásov a jám, pre všetky typy rodinných domov a občianskych vybaveností. Na požiadanie vieme stavbu vytýčiť autorizovaným geodétom.
 © 2009-2023 ALTIME s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Code & Design Peter Švec